lacreartivamarket

TOUCH MY BRAIN & GO

BACK

ESTRATÈGIA DIGITAL & BRANDED CONTENT

La base de la conversa amb l'usuari és el branded content, que consisteix a generar continguts de valor al voltant d'una marca que permetin connectar-la amb els clients potencials. És el core de l'estratègia inbound marketing; fer que sigui l'usuari el que trobi la marca i no que aquesta el busqui desesperadament.

​La clau és posicionar-vos perquè us vegin més i millor. Ho aconseguim creant campanyes de comunicació i de publicitat en línia que cridin l'atenció del públic objectiu i planificant bé els continguts perquè siguin fàcilment consumibles pels usuaris que ens interessen.

@lacreartivamarket